Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Topoly TOPOLY

Linie topolů byly vysazovány zejména ve 30. letech 20. století. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkověké dřeviny, jsou nyní ve větší míře nahrazovány. Při náhradách topolů je nutno brát v potaz výskyt chráněných druhů hmyzu, v případě areálu hřebčína se jedná o lesáka rumělkového a páchníka hnědého.