Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Stájové stání Josefov STÁJOVÉ STÁNÍ JOSEFOV

Některé lokality na okrajích krajinářského parku Mošnice mají záměrně ponechaný divočejší charakter. Jsou významnými úkryty drobných živočichů jako například lesák rumělkový, páchník hnědý, z obojživelníků skokan skřehotavý, kuňka obecná, z ptáků dudek chocholatý, včelojed hajní a ze savců například netopýr velký.