Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Stájový areál Františkov STÁJOVÝ AREÁL FRANTIŠKOV
Odchov hříbat

V letech 1828 – 1831 byl podle projektu Mauritze Jahna vybudován dvůr Františkov na ose k Týnci nad Labem. Podle zásad francouzské zahrady osa prochází symetrickou stavbou dvora a pokračuje dál, do „nekonečna“, celkem měří 4,5 km.| STÁJOVÝ AREÁL FRANTIŠKOV NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM

Stájový dvůr, vystavený v průběhu klasicistní přestavby hřebčína, leží ve volné krajině pastvin severně od obce Selmice. Pravoúhlý pozemek hospodářského dvora, lemovaný po obvodu alejemi, má lehce obdélný půdorys. Soubor staveb je tvořen vlastními stájemi a dvěma obytnými domy. Všechny stáje areálu Františkov v současnosti slouží k odchovu mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí. Hříbata tu jsou převedena přibližně ve věku 6 měsíců, jsou rozdělena na stádo hřebečků a klisniček, odchov probíhá přes den na okolních pastvinách, na noc jsou hříbata zaháněna do volných stájí.

Stáje hospodářského dvora jsou symetrické podle hlavní kompoziční osy a obklopují čtvercové nádvoří pouze ze tří stran. Západní fronta je volná a otevírá prostor nádvoří do navazující krajiny pastvin. Hlavní průčelí stájového dvora je obráceno k východu, ke Kladrubům. V jeho středu je situován hlavní vjezd, architektonicky zvýrazněný nástavbou sýpky. Všechna okna patrové části jsou kryta žaluziemi, stejně jako u sýpek v Kladrubech. Nad bránou je nápis FRANCISCVS.I.IMP.AVSTRIAE, který připomíná založení areálu, původně zvaného Franzenshof, císařem Františkem I.

Všechny objekty jsou kryty sedlovou střechou a mají shodné půdorysné šířky, která je stejná jako u obdobných objektů v Kladrubech. Boxová stání se nacházejí pouze v klenutých stájích po stranách průjezdu pod sýpkou, všechny ostatní stáje dvora jsou volné.

Dne 7. listopadu 1873 vyhořelo levé křídlo stájí, naštěstí koně byli včas zachráněni. Stáje byli vystavěny znovu stavitelem Volejníkem z Choltic, ale původní trámový strop byl nahrazen stropem klenbovým.

Původní plány na tuto stavbu z klasicistního období počítali se stavbou stájí do uzavřeného čtverce. Stavba se však stále prodlužovala, byla finančně náročná, a nakonec nebyla zcela dokončena.

Stájový areál Františkov STÁJOVÝ AREÁL FRANTIŠKOV
Odchov hříbat