Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Stájový areál Josefov STÁJOVÝ AREÁL JOSEFOV
Ustájení klisen

Josefov zvaný Josefshof je nejmenší historický stájový dvůr kladrubského areálu. Je situován mezi pastvinami jižně od obce Kladruby nad Labem. Sestává se pouze ze dvou menších stájí a obytného domku. Při východní straně se nachází pozůstatky vyhořené pilířové stodoly. V severozápadní části areálu dvora leží nevelké pastviny, které přímo navazují na stáje. K jejich západní straně přiléhá ovocný sad, severním směrem propojený s kladrubským stájovým dvorem kompoziční osou ovocné aleje směřující k hlavnímu kompozičnímu bodu areálu. Přístupová cesta k Josefovu vede z řečanské silnice od rozdvojení cest, zvýrazněného pozdně barokní plastikou sv. Jana Nepomuckého. Objekty Josefova doprovází vysoká zeleň, která stavební areál zapojuje do krajiny pastvin a luk.| STÁJOVÝ AREÁL JOSEFOV NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM

Objekt jižní stáje je přízemní, krytý valbovou střechou. Šířka půdorysu, který obsahuje volnou stáj, je shodná se šířkou stájí kladrubského dvora. Severní stáj je téměř totožná se stájí jižní. Jedinou odlišností je drobný dřevěný přístavek s pultovou střechou.

Obytný domek josefovských stájí je dům s jednoduchou přízemní dispozicí, nepodsklepený. Sedlová střecha je osazená na poměrně vysoké půdní nadezdívce. Okna a dveře jsou novodobé. Před domkem se nachází oplocená zahrada a vzadu je dvorek s drobnými hospodářskými stavbami, které objekt doplňují do podoby malé hospodářské usedlosti.

Dvůr Josefov slouží v současnosti dle provozních potřeb pro ustájení části chovného stáda klisen, někdy i pro ustájení nejmladších odstavených hříbat.

Stájový areál Josefov STÁJOVÝ AREÁL JOSEFOV
Ustájení klisen