Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zámecké zahrady ZÁMECKÉ ZAHRADY
Minulost i budoucnost zahrad

Již od 16. století je kladrubský zámek připomínán také se zámeckým parkem, který byl situován na východ a jih. V první polovině 18. století po přestavbě zámku došlo také k novému založení parku. V roce 1757 zachvátil celý areál požár, barokní park ale nebyl obnoven. Teprve ve 20. letech 19. století při klasicistní přestavbě hřebčína došlo k současnému ztvárnění parku. Z vedut a map je patrné, že bezprostředně u zámku existoval francouzský park s přesnými geometrickými liniemi, na který navazovala zahrada se sadem ovocných stromů. Zahrada byla využívána pro potřeby zámecké kuchyně, proto zde býval stálý zámecký zahradník. Ten měl na starosti i početné aleje stromů vysázené podle cest a pozemků. V roce 1893 byla zahrada krajinářsky upravena, součástí úprav bylo i založení alpina a výsadby s převahou geograficky nepůvodních jehličnanů.| ZÁMEK A ZÁMECKÉ ZAHRADY V AREÁLU HŘEBČÍNA

Zámecká zahrada byla později zrušena a na jejím místě byly v osmdesátých letech 20. stol. vystavěna nová administrativně provozní budova, označovaná hovorově jako „parlament“, dále kočárovna a kotelna. Kvůli těmto objektům byla na straně k návsi zbořena historická ohradní zeď. Hmotově předimenzované dvoupodlažní montované novostavby byly realizovány z běžných typových prvků dobového stavebnictví a svým industriálním charakterem podstatně narušily prostředí kulturní krajiny historického areálu. Tyto nevzhledné budovy, které nezapadají do kontextu zámecké zahrady, byly zbořeny v roce 2018 a díky tomu je připravována obnova zámeckého parku se zahradnou a sadem, která navrátí území původní funkci a zatraktivní zámecké okolí.

Zámecké zahrady ZÁMECKÉ ZAHRADY
Minulost i budoucnost zahrad