Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Krajinou kladrubských koní INFOPANEL U POKLADNY
Úvod naučné stezky

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského. Starokladrubský kůň je jediné dochované plemeno koní speciálně vyšlechtěné pro ceremoniální účely panovnického dvora. Hřebčín v Kladrubech nad Labem funguje dodnes a kontinuita chovu kočárových koní v ní nebyla přerušena.| KRAJINA V OKOLÍ NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM

Kladrubský areál představuje unikátní, dokonale vyváženou kulturní krajinu složenou z luk, pastvin, starobylých alejí, lesů, slepých ramen Labe, zavodňovacích struh a historických budov mnoha různých účelů. Krajina hřebčína je kombinací dvou kategorií kulturní krajiny, a sice živé, organicky se vyvíjející krajiny s dominantním funkčním určením, a krajiny záměrně komponované člověkem představující výjimečně dokonalý typ specializovaného okrasného zemědělského statku, ferme ornée, zaměřeného na chov ceremoniálních kočárových koní.

Krajina zaměřená na chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní obsahuje prvky krajinné kompozice – osy, cesty, aleje, stromořadí, vodoteče, symetrické stavby, respektující zásady francouzské zahrady. Respekt a úcta ke zdejší krajině jsou mimo jiné viditelné, ale také v kompozici střídmé klasicistní architektury s krajinou, která ji svým uspořádáním nenarušuje, ale naopak ji doplňuje a nechává vyniknout její krásy, které se mění s každým ročním obdobím.

Nezanedbatelné jsou také prvky anglické krajinářské tvorby, které byly uplatněny při tvorbě krajinářského parku Mošnice, v němž je krajinářská scenérie inspirována principy malířské perspektivy pracující s barevností bohatého sortimentu dřevin pro vytváření prostorových iluzí a efektů; scenérie se zrcadlí na hladině jezer vzniklých ze slepých ramen řeky Labe.

Krajinou kladrubských koní INFOPANEL U POKLADNY
Úvod naučné stezky